JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

TECHNIKA
CYFROWA

SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH

SYSTEMY KOMUTACYJNE

BHP

POMIARY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

KONFIGURACJA SYSTEMÓW KOMUTACYJNYCH

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH

ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

RYSUNEK TECHNICZNY

.