JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

PODSTAWY INFORMATYKI

SYSTEMY OPERACYJNE

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

SYSTEMY BAZ DANYCH

LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE

BHP

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

MONTAŻ I KONFIGURACJA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

TWORZENIE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH

.

.

.