TECHNIK TELEINFORMATYK

Rozszerzenie: MATEMATYKA – INFORMATYKA

MONTAŻ I KONFIGURACJA
LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
ORAZ
ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

EKSPLOATACJA, KONFIGURACJA
ORAZ
ADMINISTROWANIE SIECIAMI ROZLEGŁYMI

Teleinformatyka to kierunek obejmujący inżynierię komputerów, projektowanie i eksploatację systemów teleinformatycznych funkcjonujących z wykorzystaniem sieci internetowej. Jest to dziedzina ściśle połączona z informatyką – metody informatyczne są powszechnie stosowane do kierowania siecią telekomunikacyjną.

Technik teleinformatyk to osoba zajmująca się technologią transmisji danych oraz narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych). Praca w tym zawodzie wymaga stałego rozwoju

Wykwalifikowany teleinformatyk powinien mieć dobrą pamięć , umiejętność analitycznego myślenia i zdolności matematyczne,  posiadać zainteresowania z zakresu informatyki, elektroniki i komunikacji sieciowej, powinien sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi, mieć umiejętności doboru  podzespołów i montażu komputera, obsługi urządzeń peryferyjnych (tj. drukarki, skanery, kamery cyfrowe, plotery), pracy w sieciach komputerowych, projektowania i użytkowania baz danych.

Podczas nauki na kierunku technik informatyk uczeń będzie przygotowany do instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych; montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;  wykonywania i utrzymania  lokalnej sieci komputerowej; konfigurowanie urządzeń sieciowych;  instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych; administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi;

Absolwent technikum może w przyszłości kontynuować naukę na wielu ciekawych kierunkach studiów wyższych (https://www.otouczelnie.pl/artykul/468/Studia-informatyczne), a co za tym idzie stanie się konkurencyjny na rynku IT – będzie miał duże szanse na zdobycie w pełni satysfakcjonującej pracy.

Przykładowymi kierunkami studiów, które może wybrać absolwent technikum, aby poszerzyć swoją wiedzę teleinformatyczną to: Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja.

Kwalifikacje:

INF.07 – Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń będzie potrafił:

 • instalować systemy operacyjne oraz oprogramowanie użytkowe i narzędziowe w komputerach
 • diagnozować stan techniczny komputerów
 • dokonywać przeglądów, napraw i modernizacji komputerów

INF.08 – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Uczeń będzie potrafił:

 • projektować sieci komputerowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • uruchamiać sieci komputerowe, podłączać sieci lokalne do Internetu
 • dbać o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych; zabezpieczać komputery i sieć przed szkodliwym oprogramowaniem

Przedmioty zawodowe realizowane w ciągu 5 lat nauki:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Sieci komputerowe
 • Systemy transmisji danych
 • Systemy komutacyjne
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Konfiguracja systemów komutacyjnych
 • Język angielski zawodowy
 • Technika cyfrowa
 • Rysunek techniczny
 • Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych
 • Administracja sieciowymi systemami komputerowymi
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych

 Gdzie może pracować technik teleinformatyk?

 • w przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie i konfigurowanie systemów komputerowych),
 • w przedsiębiorstwach świadczących usługi teleinformatyczne i telekomunikacyjne
 • w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne,
 • w organach administracji publicznej,
 • firmy korzystające z infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • własna działalność gospodarcza.