TECHNIK PROGRAMISTA

Rozszerzenie: J. ANGIELSKI – MATEMATYKA

TWORZENIE I ADMINISTROWANIE
STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH​

PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE
I TESTOWANIE APLIKACJI

Programista to osoba opracowująca programy komputerowe i wprowadzająca je do użytku za pomocą specjalistycznego języka np. Java, C++, C,  Python, PHP, JavaScript. Programowanie oprócz możliwości dobrego zarobkowania, często staje się też pasją. Technik programista to idealny zawód dla ścisłowców, którzy z  chęcią pragną wprowadzać w życie wiele nowatorskich pomysłów w świecie informatyki.  Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. W tym zawodzie rozwój nie ma końca. Z dnia na dzień pojawiają się nowe rozwiązania – programista musi zatem być gotowy na naukę coraz to nowych technik i języków programowania.

Programista musi być  cierpliwy oraz wytrwały, posiadać umiejętność konsekwentnego dążenia po celu, pracy w zespole, rozwiązywania problemów i wyszukiwania różnego typu rozwiązań, musi wykonywać swoją pracę z dokładnością, a przede wszystkim spostrzegawczością.

Dalsza droga kształcenia obejmuje specjalistyczne szkolenia branżowe lub wyższe studia informatyczne. Absolwent technikum może w przyszłości kontynuować naukę na wielu ciekawych kierunkach studiów wyższych (https://www.otouczelnie.pl/artykul/468/Studia-informatyczne), a co za tym idzie stanie się konkurencyjny na rynku IT – będzie miał duże szanse na zdobycie w pełni satysfakcjonującej pracy.

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować strony internetowe

 • Tworzyć, administrować i użytkować relacyjnymi bazami danych

 • Programować aplikacje internetowe

 • Tworzyć i administrować systemami zarządzania treścią

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe

 • projektować, programować i testować aplikacje desktopowe

 • projektować, programować i testować aplikacje mobilne


Przedmioty specjalistyczne:

 • Podstawy informatyki

 • Podstawy programowania

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Strony i aplikacje internetowe  (HTML wraz z CSS)

 • Programowanie strukturalne i obiektowe

 • Programowanie aplikacji webowych (język JavaScript i PHP)

 • Programowania aplikacji mobilnych

 • Pracownia stron i aplikacji internetowych

 • Pracownia baz danych

 • Język angielski zawodowy

 • Systemy baz danych  (język SQL)

 • Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego

 • Pracownia aplikacji mobilnych


Gdzie może pracować technik programista?

 • w firmach przetwarzających dane, tworzących programy sterujące zewnętrznymi urządzeniami połączonymi z komputerem

 • w firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych

 • w firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI

 • w firmach produkujących systemy komputerowe

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

 • w firmach zajmujących się grafiką komputerową