TECHNIK INFORMATYK

Jeden kierunek - wiele możliwości!

Rozszerzenie: J. ANGIELSKI – MATEMATYKA

ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

TWORZENIE I ADMINISTROWANIE
STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

Technik informatyk to nowoczesny i dobrze opłacany zawód dla osób dynamicznych, poszukujących wielu nowych, ciekawych rozwiązań, zawód odpowiadający potrzebom nowoczesnego świata IT – dobrych matematyków. Absolwent technikum może w przyszłości kontynuować naukę na wielu ciekawych kierunkach studiów wyższych (https://www.otouczelnie.pl/artykul/468/Studia-informatyczne), a co za tym idzie stanie się konkurencyjny na rynku IT – będzie miał duże szanse na zdobycie w pełni satysfakcjonującej pracy.

Informatyka to dyscyplina zaliczana do nauk ścisłych. Zajmuje się ona teorią oraz praktyką przetwarzania, zapisywania i przesyłania informacji przy użyciu komputerów w różnych dziedzinach gospodarki.

 Dobry informatyk, oprócz posiadania wiedzy ścisłej, powinien mieć zdolność  abstrakcyjnego myślenia, być na bieżąco z innowacjami technicznymi oraz wykazywać się sumiennością, cierpliwością, samodzielnością i dokładnością.

Wybierając kierunek technik informatyk poznasz sposoby montażu komputera oraz eksploatacji urządzeń peryferyjnych, instalowania i aktualizowania systemów operacyjnych, lokalizowania oraz usuwania uszkodzeń sprzętowych komputera oraz usterek systemu operacyjnego i aplikacji, odkryjesz tajniki projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, monitorowania pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych i ich bezpieczeństwem, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych oraz tworzenia publikacji multimedialnych tj. obróbka grafiki, dźwięku i filmu.

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń będzie potrafił:

– przygotować stanowisko komputerowe do pracy (konfiguracja, dobór podzespołów i montaż komputera)

– projektować i modernizować lokalną sieć komputerową

– naprawić urządzenia  techniki komputerowej; wykonywać zadania serwisowe, usuwać usterki komputera, urządzeń peryferyjnych jak i systemu operacyjnego

– administrować systemami operacyjnymi

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, będzie potrafił:

– projektować strony internetowe

– administrować witrynami i aplikacjami internetowymi

– projektować bazy danych

Przedmioty zawodowe realizowane podczas 5 letniej nauki:

 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Podstawy informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Język angielski zawodowy
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
 • Projektowanie baz danych
 • Systemy baz danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Gdzie może pracować technik informatyk?

 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • w firmach administrujących sieci komputerowe
 • we wszystkich zakładach pracy, które wykorzystują technologie informatyczne
 • w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe
 • w drukarniach oraz wydawnictwach
 • w agencjach reklamowych
 • w punktach serwisowych
 • w sklepach sprzedających sprzęt komputerowy