INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
Przygotować stanowisko komputerowe do pracy; utworzyć lokalną sieć komputerową; Naprawić urządzenia  techniki komputerowej; Administrować systemami operacyjnymi.