usprawiedliwienie-nieobecnosci
zgoda-rodzica-opiekuna-na-udział-dziecka-w-wycieczce-imprezie
zwolnienie-z-lekcji
Podanie - zmiana profilu klasy