PO PIERWSZE MATURA !!!

W ETI otrzymasz:

dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotów maturalnych; 
 • drugi język obcy do wyboru;
 • zajęcia z komunikacji interpersonalnej (radzenie ze stresem, rozmowy kwalifikacyjne itp.); 
 • naukę na jedną zmianę (tylko rano) – przez wszystkie lata nauki;
 • dogodne warunki nauki – maksymalnie 26 osób w klasie;
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania (przedmioty maturalne);
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do międzynarodowego egzaminu z British Council (IELTS, Cambridge English) – studia w języku angielskim;
 • możliwość ukończenia Cisco Networking Academy (certyfikaty);
 • bezpieczną szkołę (pełny monitoring, parking);
 • możliwość odbycia zajęć z komunikacji interpersonalnej (radzenie ze stresem itp.);
 • dostęp do własnej szafki; 
 • atmosferę wyższej uczelni – będziesz się w niej uczył; 
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach ze sztuki (nie musisz być na architekturze aby zgłębiać swoją pasję) – np. dla tych, którzy chcą studiować architekturę;